Svenska Medlare

Svenska Medlare är ett nätverk av kvalificerade medlare som hjälper företag som tvistar mot varandra att nå en kommersiellt kreativ uppgörelse. Medlingsförfarandet syftar till en win-win-situation, där parterna sparar mycket tid och pengar jämfört med en tvist i domstol eller skiljenämnd. I bästa fall behåller de dessutom sina affärsrelationer.

Medlarna

Magnus Berlin

Magnus Berlin

Advokat

Malmö

setterwalls.se

Björn Goldman

Björn Goldman

Advokat

Göteborg

maqs.com

Christer Holm

Christer Holm

Advokat

Stockholm

medlingskammaren.se

James Hope

James Hope

Advokat & Solicitor

Stockholm

vinge.se

Jan Kansmark

Jan Kansmark

Advokat

Malmö & Stockholm

mannheimerswartling.se

Hanna Larsson

Hanna Larsson

Advokat

Stockholm

advokatensturelarsson.se

Gert Nilsson Eldrimner

Gert Nilsson Eldrimner

Advokat

Stockholm & Köpenhamn

eldrimner.se

Magnus Ramberg

Magnus Ramberg

Advokat

Helsingborg

lindahl.se

Maria Stakovska

Johan Sigeman

Advokat

Malmö

sigeman.se

Maria Stakovska

Maria Stakovska

Advokat

Lund

lwadvokat.se

Mikael Linton-Wahlgren

Mikael Linton-Wahlgren

Senior Advisor

Lund

lwadvokat.se

Thomas Wetterlundh

Thomas Wetterlundh

Advokat

Göteborg

werks.se

Vid behov kan Svenska Medlare hjälpa parterna att välja en av medlarna ovan eller någon annan lämplig medlare.

Nätverket Svenska Medlare är under uppbyggnad.

ERBJUDANDE

Svenska Medlare - för kommersiella tvister


Svenska Medlare erbjuder tvistande parter snabb, kostnadseffektiv och kreativ tvistlösning genom medling. Både online och offline.

Svenska Medlare är ett nätverk som består av ett antal svenska advokater/affärsjurister med ett genuint intresse för medling som ett sätt att lösa tvister. Medlemmarna har lång och bred erfarenhet av att arbeta med kommersiella tvister. Flera är utbildade och certifierade av det välkända medlingsinstitutet CEDR i London (Centre for Effective Dispute Resolution, www.cedr.com).

Nätverket har bildats som ett led i att skapa en dansk/svensk medlingsorganisation tillsammans med det danska medlingsinstitutet Mediationsinstituttet.

I jämförelse med Danmark och många andra länder är Sverige inte särskilt väl utvecklat när det gäller medling i kommersiella tvister. Det vill vi gärna försöka ändra på. Det vi kan erbjuda är något annat än det som vanligen förekommer i svenska tvister under beteckningen förlikningsdiskussioner. I korthet kan vår metod beskrivas som mer framåtblickande och kommersiellt orienterad. Medlaren är en oberoende affärsjurist med lång erfarenhet av kommersiella tvister, vars uppgift är att underlätta för parterna att på kort tid hitta lösningar och undvika en kostsam och osäker process. Själva medlingen tar normalt 1-3 dagar i anspråk. Medlaren dömer inte i tvisten - parterna äger hela tiden frågan och medlingen pågår bara så länge parterna vill. Kommersiell medling är en mycket framgångsrik metod, som i de flesta fall leder till att parterna kan träffa en uppgörelse och gå vidare. Enligt CEDR:s internationella statistik leder medling till förlikning i omkring 85 procent av fallen.

Genom vårt nätverk kan vi säkerställa att medlingsuppdraget går till en person med rätt erfarenhet och kunskap. Vi kan således i hög grad bidra till att åtskilliga kommersiella tvister får en konstruktiv och bra lösning.

Det som händer just nu i vårt samhälle till följd av coronapandemin påverkar även tvisterna. Vi märker bland våra klienter ett snabbt ökande behov av att kostnadseffektivt lösa tvister. Ett skäl är den ekonomiska verklighet som drabbat många företag. Ett annat skäl är att domstolarnas möjligheter att avgöra tvister i rimlig tid minskar i takt med att allt fler förhandlingar måste ställas in. Detta gör sig även gällande i skiljeförfaranden. Det finns således just nu ett skriande behov av medling i kommersiella tvister.

Vill du veta mer om vad vi kan bidra med, är du hjärtligt välkommen att kontakta någon av medlarna som finns här. Eller skicka ett mail till info@svenska-medlare.se.

kontakt

info@svenska-medlare.se

+46 70 741 01 00